Onorariile vor fi stabilite în urma unor întrevederi, discutii preliminare cu clientul, în vederea determinării elementelor de dificultate, amploare sau durată a cazului, timpul și volumul de muncă solicitate, natura, noutatea și dificultatea problemei juridice expuse.

Onorariile vor fi stabilite după consultarea prealabilă a dosarului în funcție de faza procesuală în care se află învinuitul / inculpatul, înainte de începerea oricăror demersuri juridice (asistență și/sau reprezentare în fața instituțiilor/autorităților statului, instanțelor de judecată).

În ceea ce privește consultanța, asistența juridică și reprezentarea persoanei juridice, pot fi încheiate contracte pe o perioadă determinată (cu posibilitatea prelungirii) și stabilirea unei sume de bani care să fie achitată lunar în contul Cabinetul de avocat „Nechita N. Ionel-Nicolae” după întocmirea facturii.