Onorariile vor fi stabilite în urma unor întrevederi, discutii preliminare cu clientul, în vederea determinării elementelor de dificultate, amploare sau durată a cazului, timpul și volumul de muncă solicitate, natura, noutatea și dificultatea problemei juridice expuse.

Onorariile se stabilesc între societatea civilă profesională de avocați și client, fiind prevăzute în contractul de asistență juridică la data încheierii lui, înainte de începerea oricăror demersuri juridice (asistență și/sau reprezentare în fața instituțiilor/autorităților statului, instanțelor de judecată).

Modalități de plată a onorariilor: numerar și POS la sediul societății de avocatură, transfer bancar.