Servicii profesionale prestate în favoarea inculpatului, părții responsabile civilmente sau părții civile, respectiv persoanei vătămate, în faza CERCETĂRII JUDECĂTOREȘTI (fond și apel):

 • Formularea și susținerea unor eventuale cereri de strămutare;
 • Participarea la verificarea măsurilor preventive în cursul judecății, precum și în calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive;
 • Formularea și susținerea unor cereri de încetare de drept, revocare și înlocuire a măsurilor preventive, atât în fața instanței de fond, cât și a celei de control judiciar;
 • Asistarea inculpatului, părții responsabile civilmente sau părții civile, respectiv persoanei vătămate în momentul ascultării acestora, pe tot parcursul cercetării judecătorești (fond și apel);
 • Formularea și susținerea cererilor de probatorii în apărare pe tot parcursul cercetării judecătorești;
 • Participarea la administrarea ansamblului probator pe tot parcursul cercetării judecătorești la cererea procurorului, a persoanei vătămate și, în mod subsidiar, din oficiu;
 • Participarea (alături de experții parte/recomandați) la efectuarea unor expertize utile pentru stabilirea adevărului în cauză;
 • Formularea și susținerea unor eventuale cereri noi pentru completarea cercetării judecătorești pentru inculpat sau pentru partea civilă și partea responsabilă civilmente (atât în latură penală, în limitele unui interes justificat, cât și în latură civilă), dar și pentru persoana vătămată (doar pe latură penală);
 • Formularea și susținerea unor cereri de reunire a unor cauze, disjungere a laturii penale sau disjungere a acțiunii civile;
 • Formularea și susținerea unor cereri de schimbare a încadrării juridice;
 • Susținerea dezbaterilor și formularea de concluzii scrise pe fondul cauzei;
 • Motivarea în scris a apelului, formulând critici la adresa primei hotărâri, cu evidențierea nemulțumirilor în legătură cu aspectele de fapt sau de drept și modul lor defectuos de rezolvare de către prima instanță.