Servicii profesionale prestate în favoarea inculpatului, părții responsabile civilmente sau părții civile, respectiv persoanei vătămate, în fața judecătorului de CAMERĂ PRELIMINARĂ:

 • Consultarea actelor și lucrărilor dosarului de urmărire penală, după întocmirea rechizitoriului;
 • Formularea și susținerea, în fața instanței, de plângeri împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;
 • Formularea și susținerea, în fața instanței, de excepții privind:
  a) necompetența teritorială, materială ori după calitatea persoanei;
  b) neregularitatea rechizitoriului;
  c) nelegalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale;
 • Asistarea inculpatului, părții responsabile civilmente sau părții civile, respectiv persoanei vătămate în momentul susținerii excepțiilor invocate;
 • Formularea de memorii și obiecțiuni în numele și pentru aceștia;
 • Susținerea contestațiilor cu privire la modul de soluționare a cererilor și excepțiilor formulate în fața instanței ierarhic superioare celei sesizate;
 • Participarea la verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară, precum și în calea de atac împotriva încheierilor prin care s-a dispus asupra măsurilor preventive.