CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ persoanele juridice care au săvârșit infracțiuni în realizarea obiectului de activitate sau în numele ori în interesul ei?

Persoana juridică răspunde penal pentru fapta proprie, independent de persoanele fizice care au contribuit la săvârșirea aceleași fapte.

Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale și procedurale de reprezentantul său legal – reprezentarea persoanei juridice poate fi realizată și de avocatul ales al acesteia.

Reprezentantul legal va exercita toate drepturile persoanei juridice în procedura penală și va aduce la executare toate obligațiile care îi incumbă acesteia.

Dacă pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mișcare acțiunea penală atât față de persoana juridică, cât și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, este obligatoriu ca acesta să acorde un mandat convențional de reprezentare a persoanei juridice către o altă persoană fizică.

Reprezentantul convențional al persoanei juridice va avea în cadrul procedurii aceleași drepturi și obligații ca și persoana juridică.

În situația neluării măsurii desemnării unui reprezentant convențional de către persoana juridică – în cazul în care pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mișcare acțiunea penală și împotriva reprezentantului său legal – intervine reprezentarea judiciară, constând în aceea că procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată trebuie să desemneze ca reprezentant al persoanei juridice un practician în insolvență, remunerat din fondul cheltuielilor judiciare special alocat.

În situația în care, ulterior desemnării mandatarului pe cale judiciară, persoana juridică intră în lichidare judiciară, mandatarul desemnat își păstrează această calitate, el având un mandat special, limitat la reprezentarea persoanei juridice în fața organelor judiciare penale, față de mandatul general al practicianului în insolvență desemnat în vederea lichidării persoanei juridice.

Judecătorul de drepturi și libertăți – în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului – sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanța de judecată poate dispune una sau mai multe dintre urmăroarele măsuri preventive:

 • interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
 • interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;
 • interzicerea unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența persoanei juridice;
 • interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;
 • interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea.

Pentru a asigura respectarea măsurilor preventive, persoana juridică poate fi obligată la depunerea unei cauțiuni constând într-o sumă de bani, care nu poate fi mai mică de 10.000 lei.
Față de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii – constând în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora – pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării daunei produse prin infracțiune.

Procurorul comunică, îndeosebi Oficiului Național al Registrului Comerțului, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a persoanei juridice – informații care afectează imaginea și bonitatea firmei în fața partenerilor de afaceri.

Singura pedeapsă principală aplicabilă persoanei juridice este amenda, care se constituie ca venit la bugetul consolidat al statului – iar în cazul neexecutării, persoana juridică va fi supusă procedurii de executare silită a creanțelor fiscale.

Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt:

 • dizolvarea persoanei juridice;
 • suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
 • închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
 • interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani;
 • plasarea sub supraveghere judiciară;
 • afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare.
 • IMPORTANT: AVOCATIS – Cabinet de avocat „Nechita N. Ionel-Nicolae” asigură pentru persoanele juridice (în anumite condiții prestabilite) – pe bază de contract încheiat pentru o perioadă determinată (de cel puțin un an) și cu un onorariu fix (negociat) plătibil în fiecare lună (pe bază de factură) – servicii profesionale de asistență juridică, consultanță și reprezentare permanentă.