Percheziția începe (după ora 06.00 și înainte de ora 20.00) cu înmânarea copiei mandatului de percheziție și cu solicitarea prealabilă de predare a persoanelor sau obiectelor indicate în mandat.

Percheziția nu se mai efectuează dacă persoanele sau obiectele indicate în mandat sunt predate.

Persoanele la care se efectuează percheziția au dreptul ca la efectuarea acesteia să participe un avocat.

Dacă persoanele la care se efectuează percheziția solicită prezența unui avocat, începerea percheziției este amânată până la sosirea acestuia – dar nu mai mult de două ore de la momentul comunicării acestui drept.

Locul în care se desfășoară percheziția, precum și persoanele sau obiectele găsite pe parcursul percheziționării pot fi fotografiate ori înregistrate audio- video – înregistrările sau fotografiile efectuate fiind anexate procesului-verbal de percheziție, făcând parte integrantă din acesta.

Este interzisă efectuarea în același timp cu percheziția a oricăror acte procedurale în aceeași cauză, care prin natura lor împiedică persoana la care se face percheziția să participe la efectuarea acesteia – cu excepția situației în care se desfășoară în aceeași cauză, simultan mai multe percheziții.