Este obligatorie asistența juridică a suspectului (în cazul reținerii) sau inculpatului (în cazul soluționării propunerii de arestare preventivă) de către un avocat ales sau numit din oficiu.

Din agenda telefonică a oricărei persoane nu trebuie să lipsească numărul de telefon al unui avocat (specializat în penal) pe care să-l poată solicita oricând este nevoie – cu recomandarea de a memora numărul de telefon al acestuia întrucât persoana în cauză va fi lipsită ulterior de aparatul telefonic mobil (fiindu-i ridicat de organele de urmărire penală).

După ce veți contacta avocatul ales, pentru cel puțin un interval de două ore, organele judiciare nu vor putea numi un avocat din oficiu în prezența căruia să-și continue activitățile procesuale.

  • Aveți dreptul să vă încunoștiințați personal avocatul ales sau de a solicita organului de cercetare penală (polițistului) ori procurorului să-l încunoștiințeze pe acesta – înainte de orice altă activitate – REGULA este să vă sunați dumneavoastră avocatul întrucât acest drept procesual nu poate să fie îngrădit (decât pentru motive temeinice care vor fi consemnate într-un proces-verbal).
  • Aveți dreptul la tăcere – REGULA este să nu faceți nici o declarație organului de urmărire penală (cu excepția furnizării de informații referitoare la identitatea dumneavoastră), decât după ce vă veți consulta cu avocatul.
  • Aveți dreptul să comunicați direct cu avocatul, în condiții care să asigure confidențialitatea.
  • Aveți dreptul să fiți informați de organele judiciare în cel mai scurt timp (și într-o limbă pe care o înțelegeți) cu privire la infracțiunea pentru care sunteți cercetat și despre motivele reținerii/arestării dumneavoastră – REGULA este să solicitați un exemplar al ordonanței prin care se dispune măsura reținerii, întrucât împotriva acestui act procedural poate fi formulată plângere, înainte de expirarea duratei măsurii. De regulă, ”reținerea” este urmată de punerea în mișcare a acțiunii penale (schimbarea calității procesuale din ”suspect” în ”inculpat”) și sesizarea judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța competentă în vederea luării măsurii arestării preventive față de inculpat.
  • Aveți dreptul de acces la asistență medicală de urgență.
  • Aveți dreptul de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii privative de libertate.
  • Aveți dreptul de a încunoștința personal (sau de a solicita organelor judiciare care au dispus măsura să încunoștiințeze) un membru al familiei dumneavoastră (ori o altă persoană desemnată) despre luarea măsurii reținerii/arestării și despre locul unde sunteți deținut. În cazul cetățenilor străini, aceștia au dreptul de a încunoștința personal sau de a solicita încunoștințarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetățean este, dacă nu dorește să beneficieze de asistența autorităților din țara sa de origine, ori a reprezentanței, organizației internaționale competente, dacă este refugiat sau din orice alt motiv, se află sub protecția unei astfel de organizații.
  • Aveți dreptul să cereți judecătorului de drepturi și libertăți (de regulă, prin avocat) revocarea măsurii arestării preventive ori înlocuirea măsurii privative de libertate (din mediul custodial) cu o măsură preventivă mai ușoară – ”arestul la domiciliu”, ”controlul judiciar” sau ”controlul judiciar pe cauțiune”.
  • Aveți dreptul la repararea pagubei suferite, dacă în cursul procesului penal s-a dispus în mod nelegal o măsură privativă de libertate.