CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ persoana audiată de organele judiciare în cursul procesului penal?

Regula de bază – NU vă ”precipitați” să declarați…

 • fără să fiți asistați de un avocat ales (sau din oficiu);
 • fără să fiți informați în amănunt cu privire la infracțiunea pentru care sunteți cercetat: faptele ce vi se impută și încadrarea juridică dată acestora;
 • fără să solicitați și să studiați actele și lucrările dosarului;
 • fără să vă consultați cu avocatul ales (sau din oficiu) și să apreciați asupra oportunității declarației ce urmează să o dați ori a exercitării dreptului la tăcere.

I. Suspectul/inculpatul audiat de organele de urmărire penală (polițist sau procuror) trebuie să știe că:

Poate învedera organelor de urmărire penală adresa la care dorește să-i fie comunicate actele de procedură – cu referire la sediul profesional al avocatului ales (sau din oficiu).

Organele de anchetă sunt obligate să-i comunice calitatea în care va fi audiat (suspect sau inculpat), fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia – semnând în acest sens un proces-verbal al cărui duplicat rămâne la acesta.

 • Dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală și are calitatea de ”inculpat”, să solicite eliberarea unei copii de pe ordonanța procurorului.
Organele de anchetă sunt obligate să-i comunice, în scris, drepturile și obligațiile procesuale (în funcție de calitatea pe care o are în dosar).

După ce se va consulta cu avocatul ales (sau din oficiu), poate să se prevaleze de ”dreptul la tăcere” – manifestat ori în sensul de a nu da nici o declarație; ori de a nu face declarații cu privire la fapte sau împrejurări a căror relatare ar conduce la autoincriminare.

În situația în care va da declarații, va fi lăsat să declare tot ceea ce dorește referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, context în care are dreptul să se consulte cu avocatul său atât înainte, cât și în cursul audierii.

 • După expunerea liberă îi pot fi adresate de organul judiciar și ceilalți participanți la audieri întrebări cu scopul de a completa și preciza expunerea făcută ori pentru a fi verificată acuratețea și veridicitatea celor declarate.
 • În eventualitatea parcurgerii unor date și informații mai greu de reținut, se poate folosi de însemnări și notițe proprii.

După consemnarea declarației să citească cu mare atenție conținutul acesteia înainte de a o semna și să indice în finalul declarației completările, rectificările ori precizările (dacă acestea există).

 • ATENȚIE: Organele judiciare sunt obligate în cursul urmăririi penale să înregistreze cu mijloace tehnice audio sau audio-video audierea suspectului sau inculpatului.

II. Inculpatul audiat în cursul cercetării judecătorești trebuie să știe că:

Dacă sunt mai mulți inculpați, ascultarea fiecăruia dintre ei se face, de regulă, în prezența celorlalți inculpați. Ascultarea se poate face și separat, fără prezența în sală a celorlalți inculpați, ”când interesul aflării adevărului o cere…”, însă, în astfel de situații, declarațiile luate separat sunt citite obligatoriu celorlalți inculpați, după audierea lor.

Are dreptul să se consulte cu avocatul ales (sau din oficiu) atât înainte cât și în cursul audierii.

Își poate exercita ”dreptul la tăcere” în mod complet sau parțial, oricând pe parcursul audierii, cu privire la oricare dintre faptele sau împrejurările cu privire la care este întrebat. Dacă se prevalează de ”dreptul la tăcere”, acest aspect se va consemna în încheierea de ședință.

Dacă va da declarație, va fi lăsat să arate tot ce știe despre fapta pentru care a fost trimis în judecată.

 • Inculpatul se poate folosi de notițe proprii și însemnări, cu acordul instanței.

I se pot pune întrebări (în mod nemijlocit) de către procuror, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, de ceilalți inculpați și avocații acestora și, la final, de avocatul său.

 • Instanța poate respinge întrebările care nu sunt utile sau concludente, consemnându-le în încheierea de ședință.

Instanța îi poate adresa întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa soluționare a cauzei.

 • În cazurile în care există posibilitatea obligării inculpatului la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, instanța îl va întreba expres dacă își manifestă acordul în acest sens.

Dacă va refuza să dea declarații, instanța va citi parțial sau integral declarațiile anterioare.

 • Instanța poate da citire declarațiilor anterioare și în situația în care inculpatul nu-și mai amintește anumite fapte sau împrejurări ori există contraziceri între declarațiile făcute de acesta în instanță și cele date anterior, numai după ce va cere, mai întâi, explicații inculpatului.
Poate fi reaudiat în tot cursul cercetării judecătorești ori de câte ori este necesar.

Înainte de încheierea dezbaterilor i se acordă personal, ultimul cuvânt și nu mai pot fi puse întrebări de către instanță.

III. Persoana vătămată și celelalte părți (parte civilă/parte responsabilă civilmente) audiate în cursul procesului penal trebuie să știe că:

Se vor aduce la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale: dreptul de a fi asistată de un avocat; de a apela la un mediator în cazurile permise de lege; de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii în condițiile prevăzute de lege; de a fi încunoștiințată cu privire la desfășurarea procedurii, de a formula plângere prealabilă, precum și dreptul de a se constitui parte civilă; obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare și de a comunica orice schimbare de adresă.

Au dreptul să se consulte cu avocatul propriu atât înainte, cât și în cursul audierii.

Sunt lăsate să arate tot ce știu în legătură cu fapta care face obiectul judecății.

Se pot adresa întrebări de către procuror, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, de ceilalți inculpați și avocații acestora și, la final, de avocatul său.

Pot fi reaudiate în tot cursul cercetării judecătorești ori de câte ori este necesar.

Persoanei vătămate (doar dacă este la prima audiere) i se aduce la cunoștință că poate să fie informată cu privire la punerea în libertate a inculpatului, dacă acesta va fi privat de libertate după condamnare.

 • ATENȚIE: Organele judiciare vor înregistra în cursul urmăririi penale audierea persoanei vătămate cu mijloace tehnice audio sau audio-vide, dacă această activitate este solicitată în mod expres (iar înregistrarea este posibilă).