CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ inculpatul față de care se face propunere de luare, prelungire, revocare sau înlocuire a măsurii preventive a ”arestului la domiciliu”?

Asistența juridică este obligatorie, iar dacă inculpatul lipsește la judecarea propunerii, va fi reprezentat de avocatul ales (sau din oficiu).

Propunerea se soluționează în camera de consiliu – ședința de judecată nefiind publică.

Este obligatorie prezența inculpatului reținut – el este adus în fața judecătorului.

  • Procedura se desfășoară și fără inculpat, aflat în libertate, dacă acesta nu se prezintă, doar în prezența avocatului ales (sau din oficiu).

La solicitarea avocatului inculpatului, instanța poate acorda acestuia un termen să studieze dosarul și să ia cunoștință de probele în susținerea propunerii de arestare.

Inculpatul prezent în sala de judecată este încunoștințat cu privire la propunerea de „arest la domiciliu”, fapta reținută în propunere și încadrarea juridică a acesteia.

I se aduce la cunoștință că are dreptul să nu facă nici o declarație și că tot ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.

  • Dacă consimte să dea declarație, inculpatul este ascultat despre fapta de care este acuzat și despre motivele pe care se întemeiază propunerea.
Nu se pot administra probe în procedura soluționării propunerii de ”arest la domiciliu”.

Odată cu luarea măsurii ”arestului la domiciliu”, judecătorul stabilește obligațiile inculpatului și atrage atenția acestuia asupra consecințelor nerespectării obligațiilor impuse.

În cazul în care a fost respinsă propunerea, se va dispune punerea în libertate a inculpatului ”arestat la domiciliu”, la expirarea duratei arestării dispuse anterior (dacă nu este arestat în altă cauză).

Încheierea pronunțată de judecător se atacă cu contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare (pentru cei prezenți) și de la comunicare (pentru cei lipsă) – care nu este suspensivă de executare (decât în cazul respingerii propunerii, numai dacă nu se dispune luarea unei alte măsuri preventive).

Prelungirea ”arestului la domiciliu” poate fi solicitată numai în faza de urmărire penală, printr-o propunere motivată a procurorului.

”Arestul la domiciliu” poate fi înlocuit cu măsura mai grea a ”arestului preventiv” când se încalcă cu rea-credință obligațiile care îi sunt impuse inculpatului sau când există suspiciunea rezonabilă că s-a săvârșit o nouă infracțiune pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

  • ”Arestul la domiciliu” poate fi înlocuit cu măsura ”controlului judiciar” (sau a ”controlului judiciar pe cauțiune”) dacă, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei și a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai ușoară este suficientă pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.