CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ inculpatul față de care se dispune luarea măsurii preventive a ”controlului judiciar” sau a ”controlului judiciar pe cauțiune”?

Aceste măsuri preventive restrictive de drepturi pot fi dispuse de procuror în cursul urmăririi penale, ori de judecătorul de cameră preliminară (în procedura camerei preliminare) sau de instanța de judecată (în cursul judecății), însă în toate aceste situații este obligatorie asistența juridică a inculpatului de către un avocat ales sau numit din oficiu.

Măsura controlului judiciar poate fi luată de procuror, prin ordonanță, numai după audierea inculpatului în prezența avocatului ales ori numit din oficiu.

Măsura controlului judiciar poate fi luată de către judecătorul de cameră preliminară sau de instanța de judecată, prin încheiere, numai după ascultarea inculpatului prezent la termenul fixat, în prezența avocatului ales ori numit din oficiu.

  • Aveți dreptul să fiți informați de organele judiciare în cel mai scurt timp (și într-o limbă pe care o înțelegeți) cu privire la infracțiunea pentru care sunteți cercetat și despre motivele luării măsurii preventive a ”controlului judiciar”.
  • Aveți dreptul să nu dați nici o declarație – cu precizarea că nu veți suferi vreo consecință defavorabilă în situația în care vă veți prevala de ”dreptul la tăcere”.
  • Aveți dreptul să formulați – în termen de 48 de ore de la comunicarea ordonanței procurorului prin care s-a dispus măsura ”controlului judiciar” – plângere împotriva acestui act procedural, la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.
  • Aveți dreptul să formulați – în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare – contestație împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți ori judecătorul de cameră preliminară a dispus asupra măsurii preventive a ”controlului judiciar”.
  • Aveți dreptul să solicitați organului judiciar care a dispus măsura preventivă modificarea ”controlului judiciar”, dacă apar motive temeinice care să o justifice.
  • Aveți dreptul să solicitați organului judiciar care a dispus măsura ”controlului judiciar” să vă încuviințeze părăsirea limitei teritoriale fixată de acesta.
  • Aveți dreptul să formulați plângere împotriva ordonanței procurorului de prelungire a duratei măsurii preventive a ”controlului judiciar”, în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.
  • Aveți dreptul să formulați contestație împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți ori judecătorul de cameră preliminară a dispus cu privire la prelungirea duratei măsurii preventive a ”controlului judiciar”.

Cu privire la ”controlul judiciar pe cauțiune” care, de regulă, se dispune de judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, în situația cererilor de înlocuire a măsurii ”arestării preventive”, trebuie să aveți în vedere următoarele:

1. Există o fază prealabilă, de admisibilitate în principiu, în care ascultarea inculpatului, în prezența avocatului ales (sau din oficiu), este obligatorie și privește motivele pe care se întemeiază cererea.

2. Dacă se admite în principiu cererea, prin încheiere:

  • se stabilește valoarea cauțiunii – de cel puțin 10.000 lei, având în vedere gravitatea infracțiunii, situația materială a inculpatului și obligațiile legale ale acestuia;
  • se fixează termenul de plată a cauțiunii, care curge de la data rămânerii definitive a încheierii de admitere în principiu.

3. Dacă s-a admis în principiu cererea, la termenul fixat pentru depunerea cauțiunii se desfășoară o nouă procedură (în cameră de consiliu) în care instanța verifică doar depunerea cauțiunii și se pronunță prin încheiere motivată, stabilind obligațiile inculpatului (atrăgându-i totodată atenția asupra consecințelor nerespectării obligațiilor).