Oferim servicii de consultanță juridică, inclusiv în regim de permanență, asistență juridică și reprezentare, în fața instituțiilor abilitate, instanțelor de fond și căi de atac, în următoarele probleme:

  • consiliere în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și faliment;
  • consilierea și reprezentarea intereselor în acțiuni privind anularea tranzacțiilor frauduloase, acțiuni privind atragerea răspunderii personale a administratorului;
  • căi de atac împotriva măsurilor dispuse de lichidatorul judiciar / judecătorul sindic.