Oferim servicii de consultanță juridică, inclusiv în regim de permanență, asistență juridică și reprezentare, în fața instituțiilor abilitate, instanțelor de fond și căi de atac, în următoarele probleme:

  • acțiuni privind încetarea contractelor civile (rezoluțiune / reziliere), constatarea nulității contractelor (vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, locațiune / închiriere, contract de societate, mandat, împrumut, rentă viageră, întreținere);
  • acțiuni privind răspunderea civilă contractuală / delictuală (asigurări de bunuri / persoane / fapt juridic ilicit);
  • executarea obligațiilor civile, executare silită, punere în întârziere, clauza penală, cesiuni de creanțe, ordonanțe de plată, pretenții).