Oferim servicii de consultanță juridică, inclusiv în regim de permanență, asistență juridică și reprezentare, în fața instituțiilor abilitate, instanțelor de fond și căi de atac, în următoarele probleme:

  • acțiuni privind ieșirea din indiviziune;
  • stabilirea calității de moștenitor, anularea certificatului de moștenitor, constatarea calității de unic moștenitor;
  • litigii testamentare;
  • reducțiuni liberalități excesive (donații).