DREPTUL MUNCII

Oferim servicii de consultanță juridică, inclusiv în regim de permanență, asistență juridică și reprezentare, în fața instanțelor judecătorești (în prima instanță și în căile de atac), precum și în fața altor instituții publice, în următoarele probleme:

  • analiza contractelor de muncă, a politicilor aplicabile pentru angajat/angajator;
  • negocierea/renegocierea/implementarea contractelor de muncă, cu respectarea atât a drepturior și obligațiilor angajatorului, cât și ale angajatului;
  • litigii de muncă (recuperare drepturi salariale, concedieri nelegale, sancțiuni disciplinare, răspunderea angajatorului în latură patrimonială/contravențională/penală).