Noul cod de procedură civilă, intrat în vigoare la 1 februarie 2013, a operat o serie de schimbări majore în mediul juridic românesc, prin introducerea unor instituții cu caracter de noutate (procedura verificării cererii și regularizării, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, contestația privind tergiversarea procedurii, obligativitatea reprezentării părții de către avocat în faza procesuală a recursului).

De reținut faptul că, una din cele mai importante modificări aduse de noul cod de procedură civilă se referă la procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată – ca etapă prealabilă, obligatorie și sancționatorie, desfășurată înainte de fixarea primului termen de judecată.

Neîndeplinirea cerințelor legale sau stabilite de instanța de judecată în cadrul acestei proceduri, în termene precise (achitare taxă timbru, depunere întâmpinare, precizare notă de probe/lămuriri) este sancționată cu anularea cererii de chemare în judecată sau decăderea din dreptul de a mai propune probe/invoca excepții. (art. 200 NCPC și art. 208 NCPC).