Oferim servicii de consultanță juridică, inclusiv în regim de permanență, asistență juridică și reprezentare, în fața instituțiilor abilitate, instanțelor de fond și căi de atac, în următoarele probleme:

  • nulitatea căsătoriei;
  • modificarea judiciară a regimului patrimonial;
  • desfacerea căsătoriei (divorț), obținerea despăgubirilor în urma desfacerii căsătoriei;
  • partaj de bunuri comune;
  • stabilirea autorității părintești, stabilire domiciliu minor, program vizită minor, stabilire pensie de întreținere;
  • stabilirea / tăgada paternității copilului din căsătorie / din afara căsătoriei;
  • tutela / curatela / adopție națională și internațională.