BENEFICIILE DEBITORULUI

  1. consultanta, asistența și reprezentarea juridică a debitorilor în fața instanțelor de judecată, executorilor judecătorești și a creditorilor (instituții bancare, instituții financiare non-bancare, societăți recuperări creanțe);
  2. redactarea documentelor necesare de către o echipă de avocați cu experiență în domeniu;
  3. inițierea și conducerea negocierii / concilierii în numele debitorului si care poate avea ca rezultat reducerea, eșalonarea sau ștergerea creanțelor;
  4. informarea corecta asupra procedurile legale desfășurate;
  5. practicarea unor onorarii avantajoase.
Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0372 904 149.
Echipa AVOCATIS – Cabinete avocați